Rin Higashi đi làm cho một công ty có một ông chủ trẻ dâm đãng, ông ta luôn rình rập ở nơi làm việc của cô, đợi lúc cô đi vào chỗ vắng người thì anh ta xuất hiện, anh hiếp dâm cô ấy, cứ thế mỗi ngày và mỗi tuần điều diễn ra, nhưng có vẻ chuyện đó chẳng làm cô sợ đến thôi việc mà cô vẫn đi làm điều đặn như một cổ máy

ADN-230 Rin Higashi đi làm việc mà cứ như đi làm điếm

ADN-230 Rin Higashi đi làm việc mà cứ như đi làm điếm