Tôi không có tiền. Tôi không có việc làm. Hơn nữa, tôi phải rời khỏi căn nhà này trong một tuần nữa. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài cái chết. Đó là thời điểm. Hinata Koizumi xuất hiện đó là một cô gái quê chất phác, không nhuộm màu thị thành hiện ra trước mặt tôi. Tôi không có gì để mất dù sao tôi cũng muốn có một cảm giác tuyệt vời nhất trước khi rời đi

ATID-418 Đang chán đời thì gặp phải gái xinh – Hinata Koizumi

ATID-418 Đang chán đời thì gặp phải gái xinh – Hinata Koizumi