Trong khi bạn gái của tôi đi vắng trong một hội thảo đào tạo, tôi đã dành 3 ngày tiếp theo với mối tình đầu của mình, một người bạn gái cũ mà tôi không bao giờ có thể quên, và chúng tôi đã chết tiệt như điên Yuika Aoi

CAWD-235 Bạn gái đi vắng tôi đi tìm bạn gái cũ – Yuika Aoi

CAWD-235 Bạn gái đi vắng tôi đi tìm bạn gái cũ – Yuika Aoi