Một người chú tàng hình bất khả chiến bại mà sự tồn tại của nó không được hoàn toàn công nhận bởi bất cứ ai, và hiện tượng của nó không được chú ý cho đến khi một khoảng thời gian nhất định trôi qua. Hôm nay chúng ta sẽ nhắm đến Natsu, một nữ sinh. Rón rén lẻn vào nhà lẻn vào. Nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy anh thở hổn hển thở hổn hển. Trong trường hợp như vậy, tôi đã mặc quần của người kia và hôn anh ta. Sau đó, người được hỏi trở thành đồng loại với chú. Người bên kia sẽ không bị ai chú ý, và họ sẽ có thể nhìn thấy chú. Bây giờ, bạn có muốn tôi trước mặt bạn trai và gia đình của bạn?

DASS-006 Ông chú tàng hình – Natsu Tojo

DASS-006 Ông chú tàng hình – Natsu Tojo