Nanami Tina là huấn luyện viên tại phòng tập rất đặc biệt này, nơi chỉ cho phép các thành viên mới khi được mời.

DLDSS-007 Phòng tập gym đặc biệt với nữ huấn luyện dâm đãng

DLDSS-007 Phòng tập gym đặc biệt với nữ huấn luyện dâm đãng