Chúng tôi đang làm việc ngoài giờ khi gặp cơn bão lớn, và tôi không thể về nhà, vì vậy đồng nghiệp của tôi hãy để tôi dành cả đêm tại chỗ của cô ấy… Ichika Seta

EBOD-874 Chịch cô đồng nghiệp trong ngày giông bão

EBOD-874 Chịch cô đồng nghiệp trong ngày giông bão