Ayaka Tomoda làm việc tại một công ty bảo hiểm. Mặc dù bị tính phí cao bất thường, nhưng cô ấy vẫn là người bán chạy nhất. Nhờ những kỹ thuật bán hàng đặc biệt của cô ấy.

Đáng giá từng xu.

GVH-246 kỹ thuật bán hàng đặc biệt của Ayaka Tomoda

GVH-246 kỹ thuật bán hàng đặc biệt của Ayaka Tomoda