“Ena” là năm đầu tiên cô kết hôn với người chồng là đồng nghiệp trong công việc. Chồng của cô, “Makoto”, tốt bụng, được trả lương cao và dường như đang sống một cuộc sống dâu mới mà không gặp bất kỳ điều gì bất tiện. Tuy nhiên, “ENA” chỉ có một lời phàn nàn rằng cô chưa bao giờ ân ái với chồng mình. n. Một ngày nọ, người quản lý và các đồng nghiệp của siêu thị trong bộ phận được mời đến một chuyến đi thoải mái. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ trải nghiệm lần đầu tiên với người không phải là chồng mình

GVH-398 Lần đầu quan hệ với người không phải là chồng mình

GVH-398 Lần đầu quan hệ với người không phải là chồng mình