Người chăm sóc dạo Yu Hua đã gặp khó khăn trong cuộc sống, và cô ấy đã thêm vào cuộc sống của mình bằng cách trả tiền cho việc xoa bóp cho người già ở những nơi cô ấy đến thăm. cô chấp nhận bán thân cho những người già để đổi lấy tiền nhưng cô đã bị Cháu trai của ông già đã lén chụp ảnh, và cậu ta là bạn học cùng lớp với con của Yu Hua. và cậu ta nghĩ chỉ cần đưa tiền là cậu ta có thể được quan hệ với mẹ của bạn mình

GVH-403 mẹ thằng bạn đi bán dâm – Yuka Aota

GVH-403 mẹ thằng bạn đi bán dâm – Yuka Aota