Tại một khách sạn tình yêu,  sau giờ học thầy cùng với sinh viên Fujii yêu dấu của mình đến đó để nghĩ ngơi, họ đã lén lút sống chung với nhau sau mỗi buổi học …  và họ làm tình cuồng nhiệt không ngừng , mặc dù lý trí và đạo đức không cho phéo họ làm vậy nhưng họ vẫn bất chấp vì yêu
Hai thầy trò lén đi khách sạn sau giờ học

Hai thầy trò lén đi khách sạn sau giờ học