Hàng xóm của tôi là chị gái già này, cô bé đã đánh nhau với bạn trai của cô ấy, và tôi thấy đó là cơ hội để tôi có thể đi sâu vào trái tim tan vỡ của cô ấy,  Runa Tsukino

HMN-138 Khi cô hàng xóm thất tình – Runa Tsukino

HMN-138 Khi cô hàng xóm thất tình – Runa Tsukino