Bạn thân nhất của tôi, bạn gái của anh ấy và tôi đã có một vài lần gặp nhau. anh bạn của tôi để lại cô bạn gái tội nghiệp của mình ngồi đó, và cô ấy thật đáng yêu tôi không thể cưỡng lại: Tôi bắt đầu chạm vào cơ thể cô ấy. Bằng cách nào đó, chúng tôi đã trở nên tốt đẹp và làm việc tốt, và tôi nghĩ rằng tôi sẽ có một số hành động … nhưng ngay khi tôi định làm việc đó, cô ấy đã đi và ngăn tôi lại! Tuy nhiên, sáng hôm sau, khi bữa tiệc kết thúc, cô ấy đến gặp tôi và nói “Tôi đã thay đổi ý định, tôi muốn bạn đụ tôi …” Nhìn thì tôi thấy tội nghiệp cho bạn mình, nhưng cô ấy thật dễ thương. Tôi không thể kìm lại. Chúng tôi đã kết thúc nhiều vòng đấu đến mức tôi không thể đếm được.

HUNTB-050 Chịch con ghệ của bạn thân

HUNTB-050 Chịch con ghệ của bạn thân