Để cứu người em trai yêu quý của cô. Karen đồng ý ở trong nhà của một gã Yakuza trong 10 ngày và phục vụ anh ta. Cô ấy đã bị thổi bay bởi sức chịu đựng vô tận của anh ấy, nhưng cuối cùng, có một kết thúc có hậu. Vì vậy, có điều đó.

IPX-776 Hi sinh trinh tiết để giải cứu em trai – Kaede Karen

IPX-776 Hi sinh trinh tiết để giải cứu em trai – Kaede Karen