Rin Natsuki có người anh họ lớn hơn 1 tuổi, cô  rất thích người anh đó và thậm chí cô cho rằng mình không thể thiếu anh ấy, nhưng lại là bà con họ hàng nên chuyện yêu đường đối với cô chắc rất khó để mọi người chập cũng như anh họ của cô không thể chấp nhận cô, cô đã bất chấp chuyện ấy cô dùng thuốc kích dục để được anh trai mình quan hệ, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cô mãng nguyện vô cùng

Lấy tinh của anh trai bằng thuốc kích dục – Rin Natsuki

Lấy tinh của anh trai bằng thuốc kích dục – Rin Natsuki