Một điểm đến của chuyến công tác bất ngờ ở chung phòng với một cấp dưới còn trinh do có mưa lớn kỷ lục … anh bị kích thích bởi cơ thể ướt đẫm trong mưa và 9 cảnh giao hợp tình dục ướt át không gì sánh được cho đến sáng Honoka Furukawa

“lụm” cô đồng nghiệp trong cơn mưa khi cùng đi công tác

“lụm” cô đồng nghiệp trong cơn mưa khi cùng đi công tác