Trong khi vợ tôi đi vắng 3 ngày để thăm vợ, tôi đã bị bỏ lại với đứa con gái riêng của mình, người có cặp vú to, đã chín muồi vì chết tiệt và vẫn đang phát triển! Vì vậy, tôi đã đụ cô ấy đủ để kéo dài cả đời. Mirai Asumi

MIDV-078 Vợ vắng nhà, bố dượng “làm thịt” con gái

MIDV-078 Vợ vắng nhà, bố dượng “làm thịt” con gái