Tuổi già sức yếu ông nhận ra mình  không đásp ứng được nhu cầu của vợ nữa, nhiều lần ông phát hiện vợ mình thủ dâm nên ông đã nghĩ ra một biện pháp hữu hiệu giúp vợ mình giải tỏa được cơn dục vọng

NSFS-081 Cho thuê vợ – Mina Kitano

NSFS-081 Cho thuê vợ – Mina Kitano