Yura là một gia sư riêng, người đã dạy một lớp cấp tốc cho anh chàng không hôn này. Cuối cùng, cô ấy thậm chí còn dạy cho anh ta cách giữ những lần bắn tinh

SSIS-214 Cô gia sư dạy học trò bắn tinh – Yura Kano

SSIS-214 Cô gia sư dạy học trò bắn tinh – Yura Kano