Đây là một cốt chuyện loạn luân dựa trên giá trị đạo đức, nhưng nói về mặt tình cảm thì đây cũng cho là bù đắp vì người con trai xấu số của ông đã ra đi từ còn trẻ, cô con dâu phải ở một mình đối mặt với nhiều áp lực từ thân thể đến tâm lý và đây cũng coi như là cái kết đẹp cho  cô ấy

STAR-458 Bố địt con dâu góa phụ – Nozomi Aso

STAR-458 Bố địt con dâu góa phụ – Nozomi Aso