Tag: JUL-896

JUL-896 Vợ tôi chính là nạn nhân của anh tôi từ 8 năm trước

8 năm trước khi ấy vợ tôi còn là một sinh viên cô đã từng bị hãm hiếp và người hiếp cô ấy đó chính là người anh trai của tôi, tôi chẳng biết điều đó cho đến khi ngày cưới của tôi diễn ra người anh trai của tôi cũng vừ...