Tag: Kusakabe Kana

Đi ký hợp đồng với người yêu cũ – Kusakabe Kana

Vô tình gặp lại người yêu cũ trong một lần đi ký hợp đồng, hợp đồng ấy đã cứu lấy gia đình người yêu cũ của tôi và cái lợi nhuận tôi lấy được là thân xác của người yêu cũ, mặc dù cô ấy đã có chồng nhưng cô ấy vẫn phải...