Tag: MIDE-992

MIDE-992 Sống cùng cô bạn thơ ấu – Kotoneka

Tôi có người bạn thời thơ ấu ở cùng thôn, hai phụ huynh chúng tôi chơi rất thân nhưng đã lâu rồi tôi không gặp lại cô ấy, một hôm khi người lớn họ chuẩn bị cho một chuyến du lịch cùng nhau nên họ đã để tôi ở cùng ...