Tag: NGOD-166

NGOD-166 Đi xử lý khiếu nại của khách hàng và cái kết

Khi tôi giao cho vợ tôi, một nhân viên văn phòng, xử lý một khiếu nại của khách hàng có giá trị, cô ấy nhận được một yêu cầu vô lý và cởi quần áo và nhét một con cặc khổng lồ ... Khi tôi phát hiện ra, tôi cảm thấy như...