Tag: NSFS-043

NSFS-043 Sếp bắt vợ tôi làm người mẫu khỏa thân

"Người mẫu khỏa thân hôm nay chính là vơ tôi". Một cặp vợ chồng đã kết hôn được ba năm. vợ và Nozomi cùng là chung một công ty. Nozomi là người mẫu chụp ảnh sản phẩm của một công ty may mặc nơi anh làm việc nhưng ...