Tag: NSFS-079

NSFS-079 Cô vợ trao thân để cảm ơn ân nhân – Shizuki Yukari

Công ty của chồng tôi bị phá sản và tất cả các tài sản của anh ấy đã mất. Hayashi, một luật sư, đã đề nghị cho tôi một ngôi nhà vì có một vị khách hàng nào đó tài trợ nhưng không đơn giản ở đó, với lý do đó người ...