Tag: SSIS-443

Lời cám dỗ của một sếp nữ dâm tặc

Trong chuyến công tác tôi đã bị trễ chuyến tàu , cũng may là sếp tôi có một căn hộ ở đó, cô ngõ lời mời tôi về để nghĩ qua đêm, lời mời đó khiến tôi ấm lòng, cô ấy  thật là tốt nhưng đằng sau đó là một âm mưu mà tôi k...