Tag: STARS-552

STARS-552 Lễ hội cosplay tại trường học – MINAMO

SOD Gakuen trở thành chốt chặn của ngôi trường đóng cửa. Để đỡ phải đóng cửa trường học, tôi nghĩ đến những món đồ bình dân, nhưng tôi hoàn toàn không nghĩ ra. Vào thời điểm đó, MINAMO đưa ra một bộ trang phục chú...