Hikari Sena làm việc cho một công ty bất động sản nhưng do nhầm lẫn, cô đã gây ra thiệt hại cho chủ đất này.

Để xin lỗi cô bắt đầu chăm sóc ông chủ đất ngồi trên xe lăn, không ngờ công tử lại là một người ông xấu tính và sẽ khiến cô phải trả giá đắt.

URKK-045 Sena Hikari phục vụ ông chủ để bồi thường thiệt hại

URKK-045 Sena Hikari phục vụ ông chủ để bồi thường thiệt hại